E-přihláška - Štětský voříšek 2018

Informace o Vás

Informace o Vašem hafanovi
Kategorie Dítě a pes

Datum narození:

Provedením přihlášení písemně či po internetu souhlasíte ze zpracováním poskytnutých osobních údajů a to zejména pro vyřízení přihlášky,uvedení v katalogu a pro další účely spojené s touto konkrétní akcí,pořadatelem akce na dobu neurčitou.Též souhlasíte se zpracováním osobních údajů prostřednictvím pověřených třetích osob(např. veterinární kontrola, sponzoři akce v případě výhry…) a s předáním údajů jiným správcům.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.Máte právo souhlas písemnou formou odvolat,právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu,jakož i další práva dle § 21 zák.č.101/200 Sb.,zejména právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.